از 2 متر تا 5 متر

فرش هایی که مساحت آنها بین  2 تا 5  متر مربع می باشد 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0‎میلیون
 • 700‎میلیون

میلیون  –  میلیون

ارسال رایگان
-4%
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
-14%
dafezan430019
6 میلیون 7 میلیون
موجود
 
ارسال رایگان