فرش های آنتیک

فرش هایی که با توجه به سن زیاد آنها (از 60یا 70 سال به بالا) هنوز مقاومت و استحکام خوبی دارند و یا به شدت کمیتب بوده و یا دارای نقشه خیلی خاص می باشند 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0‎میلیون
 • 4800‎میلیون

میلیون  –  میلیون

ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
dafezan167022
150 میلیون
موجود