فرش مشهد 

شهر مقدس مشهد در شرق ایران در استان خراسان بزرگ واقع شده است. مشهد یکی از مقدس ترین شهر های ایران است. تولید فرش دستباف ، به ویژه فرش های بزرگ با قاب بندی آذینی (نقش مدالی) که تحت عنوان فرش مشهد به فروش می رسند در این منطقه انجام شده و بسیار ارزشمند  هستند. کیفیت آنها متفاوت است و الیاف فرش خراسان به واسطه نرمی آن به راحتی از دیگر فرش ها قابل شناسایی است

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0‎میلیون
 • 220‎میلیون

میلیون  –  میلیون

ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان
ارسال رایگان