فرش کاشمر

کاشمر که در استان خراسان رضوی واقع شده است، فرش‌های دستباف معروفی دارد. قالی کاشمر به واسطه مرغوبیت در بافت، نقشه و رنگ یکی از قالی‌های به نام استان خراسان رضوی می‌باشد .  فرش های کاشمر امروزی بیشتر از جنس پشم و ابریشم می باشند.طرح های فرش های بافت کاشمر را در حال حاظر نقشه های طرح های فرش های تبریز تشکیل می دهند . در حال حاضر استفاده از رنگ‌های گیاهی به‌طور محدود توسط تولیدکنندگان جزء انجام می‌گیرد، ولی تعداد آن‌ها بسیار ناچیز است و نمی‌توان بر آن‌ها تأکید نمود. نوع رنگ لاکی مورد استفاده در قالیهای کاشمر را می‌توان یکی از وجوه تمایز و شاید هم تشخیص بافته‌های این ناحیه قلمداد نمود. این نوع رنگ لاکی که در مناطق دیگر به لاکی گلخاری شهرت دارد. کشورهای کانادا، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی را ازجمله متقاضیان خرید فرش باکیفیت کاشمر بوده اند فرش كاشمر به ثبت جهانی رسیده است امید رونق در این صنعت دوچندان گردد

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 11‎میلیون
 • 240‎میلیون

میلیون  –  میلیون

ارسال رایگان
ارسال رایگان