فرش قوچان 

قوچان از شهرهای شمالی خراسان رضوی است كه از گذشته های دور اهالی شهر و روستاهای آن به فرش بافی علاقه مند بوده اند. اين شهر در 130 كيلومتری شمال مشهد و در سر راه مشهد ـ بجنورد و گرگان قرار دارد و در حال حاضر، فرش بافی با توجه به استعداد محلی و وجود دام ها و نيز روش سنتی اهالی در اين شهر و نواحي آن رواج دارد. وجود تركمن ها در شمال و بلوچ ها در جنوب اين شهر باعث رونق گرفتن بازار دست بافته های کردهای قوچان شده است، طرح اين فرش ها از طبيعت الهام می گيرد و رج شمار آن بين 20 تا 25 رج است و با نقشه حوضی با نام اصلی فاطمه خانمی بافته می شود. گلیم و فرش هایی با چله ابریشم نیز در این منطقه بافته می شود