جاجیم گونه‌ای زیراندازدستبافت  دورویه است که  از پارچهٔ کلفت تر است و آن را از نخ‌های رنگین و ظریف پشمی یا پنبه‌ای یا آمیزه‌ای از این دو می‌بافند

جاجیم‌ها پرز ندازند و می‌توان از هر دو روی آن استفاده کرد. کوچ نشینان و عشایر  از آن بهرهٔ زیادی می‌گیرند و کاربرد آن به عنوان روانداز و محافظ سرما  بوده است.امروزه این محصولات بیشتر  جنبه تزئینی داشته و همچنین از آنها برای تهیه کیف و رویه مبلمان استفاده می شود 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 5‎میلیون
 • 10‎میلیون

میلیون  –  میلیون