فرش مدرن

فرش مدرن سبکی نوین در هنر بافت فرش دستباف می باشد.در این سبک از فرش دستباف سعی شده تا نظر و سلیقه مصرف کننده و بخصوص مصرف کنندگان خارجی بیشتر در نظر گرفته شود .این نوع فرش ها با دکوراسیون جدید و اپارتمان ها و دیزاین های مدرن مطابقت بیشتری دارند .در این فرش ها سادگی بیشتری در نقش و رنگ وجود دارد و سعی می شود از الگو های سنتی فرش کمتر استفاده شود 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 2‎میلیون
 • 66‎میلیون

میلیون  –  میلیون